Beslutstöd för marknadskommunikation

Diarienummer 2015-05326
Koordinator KNTNT SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 401 660 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Många som idag arbetar med marknadsföring riskerar att slås ut från arbetsmarknaden för att de inte har det tekniska kunnande som krävs för att hänga med i utvecklingen. Detta är ett problem som går att lösa genom att tillhandahålla enkla IT lösningar. Behovet av IT-stöd spänner över hela kommunikationsprocessen men är särskilt stort när det gäller att överblicka aktiviteter och analysera innehåll som underlag för beslut. Målet har varit att utveckla en tekniskt högkvalitativ tjänst med bibehållen enkelhet i användargränssnittet för detta ändamål. Resultatet är verktyget Konzilo.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är ett verktyg som på en tidslinje visualiserar ett företags alla marknadsföringsaktiviteter i samtliga kanaler och sambanden dem emellan. Detta på ett sätt som inget vanligt kalenderverktyg kan erbjuda i dagsläget. Vi förväntar oss ett stort intresse för verktyget då detta är mycket användarvänligt. Den enklaste versionen av produkten är helt gratis att ladda ner och använda, vilket gör att produkten förväntas få stor spridning på kort tid. Steget att köpa till tjänst för flera användare och autopublicering i sociala medier är litet. Vi räknar med god lönsamhet inom kort.

Upplägg och genomförande

Stort fokus har legat på att utforma en högkvalitativ tjänst med bibehållen enkelhet i användargränssnittet. Arbetet har skett i enlighet med scrum-metodiken där löpande användartester varit en viktig del i projektet. Vi har löpande stämt av nedlagda timmar i projektet och säkerställt att projektets kostnader inrymts inom beslutad budget. Samarbetet med extern konsult har fungerat mycket bra och vi har kunnat slutföra projektet inom uppsatt tidsram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.