Beslutsstöd med ömsesidigt initiativtagande för samverkande obemannade flygsystem i avancerade kollaborativa UAS-scenari

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 4 085 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01263

Statistik för sidan