Bergförstärkningssystem i samverkan med berg

Diarienummer 2008-00844
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 5 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - april 2013
Status Avslutat