Bergförstärkningssystem i samverkan med berg

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 5 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - april 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00844

Statistik för sidan