Bergforskmöte

Diarienummer 2014-06160
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centre of Advanced Mining and Metallurgy
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet var att genomföra SIP STRIMs årliga konferens där resultat från projekten som drivs presenteras för en bredare publik. Samtliga projektens resultat diskuterades och genomlystes. Målet var också att synliggöra resultat och innovationer för samhället i stort och på så sätt också marknadsföra innovationsprogrammet. SIP STRIMs partners fick ett mervärde genom inbjudna föredragshållare. Samtliga dessa mål för projektet anses uppfyllda i och med genomförandet av konferensen som lockade ca 75 deltagare.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen genomfördes på ett lyckat sätt där dag ett var allmänna föredrag från inbjudna talare och dag två ägnades åt SIP STRIMs projektpresentationer. Samtliga medverkande fick på detta sätt möjlighet att få en inblick i de innovationsprojekt som bedrivs och projektledarna fick möjlighet att samverka i en bredare konstellation än vad som göra inom projekten. På detta sätt får projekten feedback samtidigt som en bredare samling intressenter kan ta del av de resultat som föreligger. På detta sätt får också programkontoret en uppfattning om läget i de olika projekten.

Upplägg och genomförande

Projektet avsåg planering och genomförande av Bergforsks årliga konferens. Både planering och genomförande fungerade bra, dock kan man konstaterad att den rådande konjunkturen i branschen gjorde att något färre deltagare än normalt var närvarande. Analys av detta genomförs i styrelsen för SIP STRIM.

Externa länkar

Konferensens hemsida med presentationer

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.