Bergforsk-STRIM årlig konferens 2018

Diarienummer 2017-05299
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att planera och genomföra Bergforsk-STRIM årliga konferens 16-17 maj 2018 i Luleå.

Förväntade effekter och resultat

Minst 120 deltagare som ger genomsnitt 4.0 i betyg åt arrangemanget (skala 1-5 där 1 är mycket missnöjd) samt minst 200 deltagare via webben (streamat).

Planerat upplägg och genomförande

Konferensen genomförs över två dagar 16-17 maj i Luleå. Aktuella STRIM projekt kommer att belysas samt talare på temat Attraktivare gruvindustri för att belysa övergripande teman i STRIM agenda.

Externa länkar

Hemsida för Bergforsk-STRIM årliga konferens

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.