Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bergforsk-STRIM årlig konferens 2018

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 585 807 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att anordna tvådagarskonferensen Bergforsk STRIM årliga konferens den 16-17 maj 2018 med målet minst 120 deltagare. Syfte och mål är uppfyllt då konferensen genomfördes enligt plan med 139 deltagare. Konferensen följdes också via webben av 376 personer dag 1 och 286 personer dag 2. 529 unika besökare har varit inne på konferensens hemsida för att ta del av talarnas presentationer under konferensdagarna. I konferensutvärderingen angav deltagarna ett snittbetyg på 5.0 på en skala mellan 1-6 där 6 var excellent.

Långsiktiga effekter som förväntas

Konferensen genomfördes enligt plan med 139 deltagare väl representerade från såväl näringsliv, akademi och institut och samhälle och är en viktig mötesarena inom gruvrelaterad FOI. Dessutom följdes konferensen via webben av 376 personer dag 1 samt 286 personer dag 2.

Upplägg och genomförande

Upplägget med tvådagars konferens där ena dagen fokuserar på branschens FOI-utmaningar och andra dagen fokuserar på projektportföljen inom SIP STRIM är lyckad. Internationella talare fick bästa betyg i utvärderingen. Lokalerna kan förbättras.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 november 2017

Diarienummer 2017-05299

Statistik för sidan