Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Berakningsbaserad multiskaldesign av innovati va harda nanostrukturerade ytbelaggningar

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 4 122 566 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målen var att dels förbättra användningen av existerande material genom ökad förståelse för hur de uppträder, dels framtagning av nya material med fokus på högtemperaturtillämpingar. Båda målen är uppfyllda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fram för allt har inverkan av gittervibrationer (fononer) klarlagts och nya legeringskoncept verifierats som framtidens ytbeläggningar för verktyg där både termisk stabilitet och mekaniska egenskaper förbättras. Beräkningsmetodiken som tagits fram är nyskapande och kommer att användas framledes till att förstå, förbättra och utveckla nya material av kommersiellt intresse. Metodiken förväntas fortsatt bidra till att stärka den svenska industrin för ytbelagda verktyg dels genom nya beläggningar, dels genom att redan befintliga beläggningar kan modifieras så att bättre egenskaper erhålls.

Upplägg och genomförande

Avancerad beräkningsmetodik baserad på en multiskala-ansats har använts för att identifiera materialkandidater med fördelaktiga beräknade egenskaper. De mest lovande materialkandidaterna har framställts och testats empiriskt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-02355

Statistik för sidan