Beräkning av vindbrus för fordonstillämpningar

Diarienummer 2001-06168
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Avd 91780
Bidrag från Vinnova 1 070 000 kronor
Projektets löptid januari 2002 - april 2008
Status Avslutat