Beräkning av vindbrus för fordonstillämpningar

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Avd 91780
Bidrag från Vinnova 1 070 000 kronor
Projektets löptid januari 2002 - april 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2001-06168

Statistik för sidan