Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Behovsanalys: ´Mobile Worker´

Diarienummer
Koordinator COMBAIN MOBILE AB - Combain Consulting AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - januari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04635

Statistik för sidan