Behovsanalys: ´Mobile Worker´

Diarienummer 2009-04635
Koordinator COMBAIN MOBILE AB - Combain Consulting AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - januari 2010
Status Avslutat