Behovsanalys av våtkemiska system för CIGS och CdTe solceller

Diarienummer 2010-01916
Koordinator SWEDISH ELECTROFORMING TECHNOLOGY AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - februari 2011
Status Avslutat