Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Behovsanalys av våtkemiska system för CIGS och CdTe solceller

Diarienummer
Koordinator SWEDISH ELECTROFORMING TECHNOLOGY AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01916

Statistik för sidan