Behovsanalys av våtkemiska system för CIGS och CdTe solceller

Diarienummer
Koordinator SWEDISH ELECTROFORMING TECHNOLOGY AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01916

Statistik för sidan