Behovsanalys av akutfasproteinet Serum Amyliod A (SAA) hos häst.

Diarienummer 2009-01845
Koordinator LifeAssays AB (publ)
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - januari 2010
Status Avslutat