Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Behandling av chocklunga (ARDS) med mesenkymala stamceller

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Hjärtlabbet Novum Karolinska Institutet
Bidrag från Vinnova 1 085 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - oktober 2016
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att verifiera kommersiella, regulatoriska och immaterialrättsliga förutsättningar för utveckling av en cellterapi mot ARDS. I huvudsak har målen uppfyllts men finansiering för den kliniska studien är ännu inte säkrad.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat är att de regulatoriska och immaterialrättsliga förutsättningarna finns för att implementera en cellbaserad terapi mot ARDS. Emellertid har det visat sig svårt att i Sverige finansiera en avancerad cellterapibaserad terapi, dels på grund av liten tillgång till riskkapital och dels på grund av cellterapifältet i viss utsträckning förknippas med suboptimala affärsmässiga förutsättningar för klinisk utveckling och kommersialisering.

Upplägg och genomförande

Genomförandet var upplagt för att i en första etapp studera konkurrenslandskapet och IP-landskapet samt identifiera regulatoriska förutsättningar och sammanställa IP-portföljen. I en andra etapp gjordes en uppföljning av möjligheten att erhålla särläkemedelsstatus, förstärkning av IP-skyddet och strategin. I den sista etappen sammanställdes en affärsplan för att möjliggöra mer proaktiv affärsutveckling, en utvärdering av potentiella intressenter samt regulatorisk dokumentation. Ökat fokus på affärsutveckling internationellt hade eventuellt kunna varit viktigt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-04439

Statistik för sidan