Bee: Lärande ljudigenkänning för kamerafri övervakning

Diarienummer 2016-01327
Koordinator Minut AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla algoritmer för lärande ljudigenkänning. En första applikation är övervakning av områden där respekt för personlig integritet är en förutsättning. Målet har uppnåtts och ett system som kan lära sig att känna igen en godtycklig händelse från dess akustiska signatur har implementerats. Systemet består av algoritmer på en lyssnande enhet som analyserar ljudet och skickar dess signatur till en server. På servern används maskininlärning för att matcha signaturen till en händelse i en växande global databas. Ett fält-test med prototyper är pågående.

Resultat och förväntade effekter

Produkten är inte redo för kommersiella applikationer och mycket arbete kvarstår innan en eventuell marknadsintroduktion. Det stora framsteget i det här projektet är algoritmerna som ligger till grund för att systemet kan läras att känna igen nya händelser har visats fungera i praktiken. Om systemet kommersialiseras och lever upp till förväntningarna öppnas stora möjligheter inom områden där den personliga integriteten behöver balanseras mot ett övervakningsbehov. Flera användningsområde är tänkbara, exempelvis för äldrevård eller inom försäkringsbranschen.

Upplägg och genomförande

De olika delarna i systemet har utvecklats på en PC som simulerar ljudmiljön, produkten och server-mjukvaran. Systemet har tränats att känna igen specifika händelser från fritt tillgängliga ljudbibliotek och källor som Youtube. Därefter har algoritmerna implementerats på en server och enkla prototyper byggts för att samla ljuddata i en faktisk hemmiljö. Befintlig hårdvara har till stor del kunnat användas för data-insamling. En större del av systemet har implementerats på server-sidan vilket möjliggjort större fält-test trots begränsningar på den befintliga hårdvaran.

Externa länkar

Ett demo av hur tekniken kan användas för hemautomation gjordes under CES i Las Vegas i januari 2017.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.