BDF Strategic Partnership

Diarienummer
Koordinator Baltic Development Forum
Bidrag från Vinnova 359 975 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2009
Status Avslutat