BDF Strategic Partnership

Diarienummer
Koordinator Baltic Development Forum
Bidrag från Vinnova 359 975 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02911

Statistik för sidan