Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Båtvinsch

Diarienummer
Koordinator Rutgerson Marin Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 900 000 kronor
Projektets löptid maj 2007 - december 2008
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Att utveckla och testa en elektrisk båtvinsch med addaptiv styrning

Långsiktiga effekter som förväntas

En innovativ elektrisk visch som gör att Rutgerson kan öka omsättning och bli en helhetsleverantör till varven av decksutrustning

Upplägg och genomförande

En uppdaterad projektplan kommer att upprättas tillsammans med Chalmers och en chalmersstudent som varit delaktig i förstudien. Klart i augusti. Rekryteringsprocess av teknisk projektledare och konstruktör har påbörjats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 februari 2022

Diarienummer 2007-01245

Statistik för sidan