Bättre bredband i glesbygd

Diarienummer 2014-02159
Koordinator Forsway Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets målsättning har varit att utveckla produkter som kan användas för att via satellit ge mer bandbredd till hushåll som inte på andra sätt kan anslutas till internet med hög hastighet. Genom att utveckla ett system som gör det möjligt att accelerera en existerande långsam ADSL-anslutningen har vi uppfyllt detta mål. Systemet ger en bra användarupplevelse för både bandbreddskrävande tjänster som video och realtidstjänster som IP-telefoni.

Resultat och förväntade effekter

Mer än 10 miljoner europeiska glesbygdshushåll med ADSL-uppkoppling kan idag endast få max 2 Mbit/s bandbredd, något som utestänger dessa hushåll från bandbreddskrävande tjänster som videotjänster, distansutbildningar och telemedicin. I projektet har vi utvecklat produkter som ger telekomoperatörer möjlighet att erbjuda glesbygdskunder förbättrad tillgång till internet utan stora investeringar i ny infrastruktur. Vi har dessutom gjort omfattande tester tillsammans med en stor europeisk teleoperatör för att säkerställa att systemet fungerar som tänkt.

Upplägg och genomförande

Systemet vi utvecklat består av två produkter: Satellitmodem, där vi utvecklat en ny produkt optimerad för denna typ av tjänst Satellitgateway, som är en vidareutveckling av en av Forsways existerande produkter Vi har dragit stor nytta av tidigare erfarenhet från utveckling av produkter för IP-tjänster över satellit. Genom att vi vidareutveckla existerande produkter har riskerna minimerats och utvecklingsdelen av projektet har följt den ursprungliga planen. Under projektets slutfas genomfördes en omfattande pilottest som visat att målen uppnåtts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.