Batteriproduktion för framtidens energisnåla samhälle

Diarienummer
Koordinator HÖGANÄS AKTIEBOLAG - Höganäs AB, Global Development
Bidrag från Vinnova 7 926 495 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram kostnadseffektiva helceller med litiumjärnsilikatkatoder (LFS), som skulle vara lämpliga för användning i fordon och för lagring av förnybar energiproduktion. Arbetet föll inom ramen för utmaningarna ´Hållbara attraktiva städer´ och ´Konkurrenskraftig produktion´. Projektet omfattade utveckling av katodmaterial, samt en uppskalningsbar process för dess tillverkning, framtagande av katoder och utformning av helceller inklusive anod och elektrolyt. Slutligen framställdes 40 prototypceller för att slutligen testas i en applikation.

Resultat och förväntade effekter

Katodmaterialet uppvisade förbättrad prestanda vid rumstemperatur, och dess tillverkning gjordes i kg-skala i en uppskalningsbar process. De helceller som utvecklades i labskala kunde även tillverkas i produktionsliknande utrustning. Testerna gjordes i en anläggning som simulerade lagring av elenergi från fotovoltaiska celler i ett hushåll. Dessa pågick under mer än 3 månader och under tiden genomfördes motsvarande över 100 upp- och urladdningscykler, med endast 3% försämring av prestandan. Materialet kan därför anses vara användbart för lagring av förnybar energi.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i samarbete med bl.a. Uppsala Universitet, Höganäs AB och LiFeSiZE AB. Resultat från forskargruppen vid Uppsala Universitet användes av Höganäs AB för att ta fram ett förbättrat material och en uppskalningsbar tillverkningsprocess, medan katod- och helcellsdesign togs fram av LiFeSiZE AB. Tillverkning, tester och utvärdering av prototypceller gjordes hos externa samarbetspartners.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.