BARTAPP

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 3 249 999 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2010
Status Avslutat