Barkbioraffinaderiet uppskalning av processer och framställning av nya produkter

Diarienummer 2013-05107
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 850 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Barkens polysackarider, pektiner och cellulosanaokristaller (CNC) har isolerats och karakteriserats, samt även använts för framställning av nya material, t ex filmer, med mycket goda barriäregenskaper (Le Normand PhD thesis 2014). Beträffande uppskalning av processen för framställning av suberin och epoxyfettsyror har nya kontakter etablerats med Wood Wisdom projektet Greese, vilka levererat blandningar för upprening. Kontakter med ett industriföretag för att utföra en uppskalningsförsök av bioraffinaderikonceptet har etablerats

Resultat och förväntade effekter

Barkens olika komponenter kan nu fraktioneras, karakteriseras och kan användas i nya material, som t ex i filmer med olika egenskaper, vilka t ex kan användas i förpackningar. Cellulosananokristaller har isolerats från bark och har även tillsats i de olika filmerna och visat förbättrade egenskaper. Metoder för lab finns, nu behövs uppskalning.

Upplägg och genomförande

Fraktionering, och framställning av nya material baserade på barkens polysackarider har samtliga utförts på KTH och skett enligt plan. Resultaten har publicerats i välrenomerade tidskrifter och i en doktorsavhandling (Le Normand 2014) En ny samarbetspartner från Wood Wisdom projektet Greese i Finland har etablerats. De har skickat prover med den fortsatta uppreningen har försenats. Ytterligare kontakter med industriföretag har etablerats för att kunna fortsätta med ett pilotförsök för ett barkbioraffinaderikoncept

Externa länkar

Wood Wisdom project Wood Based Materials and Fuels- Wobama

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.