BANITS2+

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 7 200 000 kronor
Projektets löptid december 2005 - mars 2009
Status Avslutat

Externa länkar