BANITS2+

Diarienummer 2005-02839
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 7 200 000 kronor
Projektets löptid december 2005 - mars 2009
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.celtic-initiative.org/Projects/Call3/BANITS-2/abstract.asp