Banbrytande terapier genom kliniska stamcellsmedier

Diarienummer 2009-03686
Koordinator VITROLIFE SWEDEN AKTIEBOLAG - Vitrolife Sweden AB
Bidrag från Vinnova 3 614 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - september 2011
Status Avslutat