Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Banbrytande teknologi för kovalent antibakteriell ytbeläggning av medicinteknisk utrustning

Diarienummer
Koordinator CytaCoat Aktiebolag - CytaCoat AB, Karolinska Science Park
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har uppnått syfte och mål med projektet genom att vi tagit fram en våtkemisk initieringsmetod för ytympning av akrylsyra samt efterföljande påkoppling av Cytacoats antibakteriella substrat. Ytbeläggningen på silikon uppvisar mycket goda antibakteriella egenskaper i paritet med vad som uppmätts på tidigare produkter (näsprongar) som ytmodifierats med hjälp av elektronstråleinitiering. Cytacoat har dessutom inlett samarbete med två globala tillverkare av medicinteknisk utrustning där bl.a. ett uttalat mål är att utveckla en ytbelagd urinvägskateter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har utvecklat en fungerande våtkemisk initieringsmetod i silikon och utvärderat ytbelagda prover med avseende på adhesion av bakterier samt biofilmsbildning. De belagda silikonmaterialen har en initial bakteriostatisk effekt samt motverkar effektivt bildning av biofilm. Vi har dessutom inlett samarbete med två globala tillverkare av medicinteknisk utrustning där vi bl.a. har som mål att utveckla en ytbelagd urinvägskateter. Vi kommer nu att söka medel för att utveckla uppskalning av silikonprocessen samt utveckling av våtkemiska initieringsmetoder för andra material.

Upplägg och genomförande

En ny våtkemisk initieringsmetod utvecklades för silikon där ytympning av akrylsyra och uppbyggnad av CytaCoats antibakteriella beläggning framgångsrikt kunde utföras. De ytmodifierade och ytbelagda silikonmaterialen utvärderades främst med avseende på antibakteriella egenskaper. Efter kort exponering av bakterier observerades en bakteriostatisk effekt och vid längre exponeringar sågs en effektiv inhibering av biofilmsbildning. Resultaten har varit mycket lyckade och vi planerar nu framåt för att kunna skala upp processen samt ta fram nya metoder för andra material.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04301

Statistik för sidan