Banbrytande teknologi för kovalent antibakteriell ytbeläggning av medicinteknisk utrustning

Diarienummer 2017-04301
Koordinator CytaCoat Aktiebolag - CytaCoat AB, Karolinska Science Park
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

CytaCoat AB har utvecklat en antibakteriell ytbeläggningsteknologi som kan användas på medicinsk utrustning där bakteriekontamination är ett problem. Teknologin baseras på ett antibakteriellt ytskikt som binds kovalent till en yta. Nuvarande process omfattar elektronstråleinitierad ytympning kombinerad med våtkemi. Projektet syftar till att utveckla en metod för att applicera ytan baserad på doppningsteknik med målet att därmed bli oberoende av elektronstrålningsanläggning.

Förväntade effekter och resultat

Utveckling av doppningsteknik är en förutsättning för lyckad kommersialisering av en första ”proof-of-concept”-produkt, näsprongar för neonatalvård. Framtagandet av doppningsteknik skulle också möjliggöra licensiering av teknologin på andra applikationer och ytmaterial, då doppningstekniken gör det möjligt för producenter av medicinteknisk utrustning att inkorporera vår antibakteriella ytbehandling i sin egen produktionslinje, något som inte är möjligt med nuvarande process för ytbehandling.

Planerat upplägg och genomförande

Teknologin kommer i ett första steg utvecklas för funktionalisering av medicintekniska produkter i silikon (ex. näsprongar). Vi kommer först utveckla en priming som aktiverar subtratytan genom doppningsteknik, varefter den funktionella ytan byggs up med hjälp av ”layer-by-layer” doppningsteknik där som sista steg den aktiva liganden kopplas. Ytans beskaffenhet fastställs genom XPS-analys och den färdiga ytans funktionalitet utvärderas med bakteriell assay. Arbetet utförs operativt i företagets utvecklingslaboratorium i kombination med externa analysresurser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.