BALLAD - Baltic Living Labs

Diarienummer
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 155 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01443

Statistik för sidan