Bactiguard-FP7

Diarienummer 2012-02352
Koordinator Bactiguard AB - Bactiguard AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - november 2012
Status Avslutat