Babelfisk

Diarienummer 2012-02906
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 270 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har lyft fram designens roll för att tolka materialens språk så att människor förstår vad ett material försöker kommunicera. Detta uppnåddes genom samarbetet mellan forskare och designer. Samarbetet resulterade i skapandet av en ny förpackningsdemonstrator. Samarbetets fördelar har spridits till pappers- och förpackningsindustrin och till designkretsar. Kommersiella diskussioner med konverterare och varumärkesägare har inletts och fortsätter genom andra projekt hos Innventia.

Resultat och förväntade effekter

Demonstratorn har visats i samband med presentationer, genom den globala tävlingen ´The Dieline Package Design Awards´ och i ett press-kit till designbloggare och press. Samarbetet mellan forskare och designers presenteras på Beckmans, Konstfack, KTH, IKEA, Materialbibliotek och genom artikel i fackpress och Innventias kundtidning. Förpackningsdemonstratorn användes som underlag i affärsdiskussioner med potentiella kunder, både konverterare och varumärkesägare. Detta ser vi som inledning på nya affärsmöjligheter för nya material, framtagna på Innventia.

Upplägg och genomförande

Upplägget fungerar väl, erfarenheter för forskare att alla projekt inte är linjära, många kreativa vägar, flera parallella, kan leda till önskat resultat. Ofta är fler iterationer nödvändiga innan det slutgiltiga resultatet. De involverade designer har lärt sig att experimentera mera och påverka en faktor åt gången för att få spårbarhet av uppnådda effekter. Huvudaktiviteterna har genomförts som planerat, förutom den planerade presentationen på Innovation Day 2, som ersattes av den globala tävlingen ´The Dieline Package Design Awards´.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.