B2B Sweden meets France event (Medicen Paris Region)

Diarienummer 2012-04556
Koordinator Encubator AB - Velit Biologics
Bidrag från Vinnova 6 530 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat