Azipilot

Diarienummer 2008-03818
Koordinator SSPA Sweden AB - SSPA Göteborgskontoret
Bidrag från Vinnova 92 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - oktober 2011
Status Avslutat