Azipilot

Diarienummer
Koordinator SSPA Sweden AB - SSPA Göteborgskontoret
Bidrag från Vinnova 92 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - oktober 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03818

Statistik för sidan