Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avståndsdetektion av explosivämnen - DETEX

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 5 999 999 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02560

Statistik för sidan