Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avslutande verksamhetsbidrag, Avancerade material - från forskning till smart industri

Diarienummer
Koordinator SWEDNANOTECH AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte har varit att vidareutveckla verksamheten i föreningen SwedNanoTech mot en allt ökande grad av finansiering via sponsorer och projekt och en gradvis minskning av verksamhetsstöd från Vinnova. Målet är att verksamheten ska kunna stå på egna ben, dvs skapa tillräckligt högt värde för samarbetspartner och medlemmar. Projektet anses framgångsrikt i och med att målet har uppfyllts. Från och med 2018 är vilar verksamheten på medlemsservice, sponsorer och projekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Verksamheten har nu kraft att fortsätta utvecklingen som en nationell nod för nanoteknik och avancerade material, att skapa mötesplatser för startups och etablerad industri och att bidra till en innovativ utveckling av ett hållbart samhälle.

Upplägg och genomförande

Fokus har varit på att skapa mötesplatser. Årets NanoForum arrangerades i nära samarbete med Uppsala kommun, Region Uppsala, och Stockholm Business Region. Vi har stärkt samarbetet med regionerna, främst Skåne, Stockholm-Uppsala, Västra Götaland och Östra Götaland. Vi har även arrangerat frukostmöten för materialaktörer vilka har resulterat i kontaktskapande mellan startup-bolag och big pharma samt mellan studenter och företag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05438

Statistik för sidan