Avbruten kylning i industriella processer för ökad utmattningshållfasthet

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 1 440 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att införa avbruten kylning för förhöjd utmattningshållfasthet i en satsugn vid sätthärdning och att testa möjligheterna med avbruten kylning efter induktionshärdning. Målen har varit att ta fram en metod för avbruten kylning i satsugn samt att nå kunskap om möjligheten att utnyttja avbruten kylning även efter induktionshärdning. Metoden för sätthärdning är framtagen men efter induktionshärdning erhöll ingen positiv effekt på utmattningshållfastheten

Resultat och förväntade effekter

Avbruten kylning har införts vid sätthärdning i en satsugn. 10% förbättring av utmattningshållfastheten erhölls mot förväntade 25%. Efter induktionshärdning erhölls ingen höjd utmattningshållfasthet. Detta berodde troligen på att yttemperaturen sjunkit för långt innan kylningen avbröts.

Upplägg och genomförande

Upplägget vid både sätthärdning och induktionshärdning var att genomföra värmebehandling följt av utmattningsprovning och utvärdera skillnader. För att bestämma härdcyklerna efter induktionshärdning genomfördes ett flertal beräkningar och dilatometerexperiment. Mikrostrukturer och restspänningar mättes.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.