Avancerade metoder för tillförlitlig och kostnadseffektiv bildanalys för biomedicinska tillämpningar

Diarienummer 2014-00058
Koordinator Uppsala universitet - Centrum för bildanalys
Bidrag från Vinnova 8 950 kronor
Projektets löptid februari 2014 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom medicinsk bildanalys finns ett stort behov av analysmetoder som maximalt nyttjar tillgänglig information och överbryggar problem med begränsad bildkvalitet. Dr. Sladoje har haft stor framgång med utvecklingen av ett teoretiskt ramverk för att representera och behandla bildinformation. Projektet finansierade Dr. Sladojes besök vid Centrum för Bildanalys (CBA) och gav därigenom tillgång till tillämpningar och relevanta problem där de metoder hon har utvecklat är behövliga. Projektets mål uppfylldes enligt plan.

Resultat och förväntade effekter

Det primära resultatet av projektet är den färdigställda och inskickade ansökan för ´VINNMER Marie Curie Incoming grant´. En framgångsrik ansökan och finansiering av tilltänkt projekt kommer att främja Dr. Sladojes karriär, ge nya erfarenheter av utmanande tillämpningar och bidra till bredden på hennes forskningsprofil. Samarbetet kommer också att leda till framsteg för ett flertal projekt vid CBA, där användning av nyutvecklade tekniker förväntas leda till bättre metoder och påföljande resultat.

Upplägg och genomförande

Dr. Sladoje besökte CBA mellan den 15:e feb. och den 2:a mars, 2014, så som planerat. Kontakter med ledande experter inom biomedicinsk bildanalys vid CBA knöts, och specifika forskningsuppgifter och mål för VINNMER ansökan formulerades. Alla nödvändiga detaljer för ansökan, både vetenskapliga och administrativa, klargjordes. En högkvalitativ ansökan sammanställdes och skickades den 13:e mars 2014 in till Vinnova.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.