Avancerade kerambaserade lättviktskomponenter till flygande struktur

Diarienummer 2010-01272
Koordinator DIAMORPH AB (PUBL) - Diamorph AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2013
Status Avslutat