Avancerade IT verktyg för optimering av petrokemiska processer - fas 2

Diarienummer
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 180 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - januari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00669

Statistik för sidan