Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad formulering av biokontroll bakterier för betning av utsäde

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för kemi
Bidrag från Vinnova 3 191 887 kronor
Projektets löptid september 2013 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte har varit att kartlägga interaktion mellan mikroorganismer för biokontroll och mineralnanopartiklar och använda resultatet för att producera nanoformulerningar för betning av utsäde. Delmål inkluderade utvärdering av en flytande och av en fast formulering samt test på behandling av blommande växter. Nya insikter har erhållits vad gäller samverkan mellan bakterier och nanopartiklar och biokompatibla material har utvecklats. Betning av frön med positiv bioeffekt kunde genomföras. Endast torr formulering på frön har visat stabilitet (vid köldförvaring).

Resultat och förväntade effekter

Nya mineralbaserade nanoformuleringar har utvecklats och visat sig fullständigt biokompatibla med två stammar av mikroorganismer kända för positiva bioeffekter. Inkapslingen är effektiv för gram-positiva arter tack vare samverkan mellan partiklarna och teichoic acid i cellmembran där partiklarna bildar ett skal runt cellen. I strid med förväntningarna sä ökade ej markant överlevnaden av inkapslade celler i våt formulering. Torr formulering med biopolymer (alginat) visade bra stabilitet och överlevnad vid förvaring i kyla. Positiva bioeffekter av betning av utsäde har påvisats på labb och i fält.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt planen då först ett större antal bakteriestammar levererades av samarbetspartern AIT för utvärdering av överlevnaden vid inkapsling. Därefter har formuleringen optimerats för de två bäst anpassade stammarna. Positiv effekt i form av biokontroll på majs, raps och bönor vid köldstress och torka utvärderades och kunde bekräftas. Uppskalning pålLabbnivå genomfördes och formuleringarna användes i tre fältstudier - besprutning av blommor och två försök med plantering av betade frön. Den första sammanföll med morgonfrost och bekräftade tolerans mot köld. Biomassan ökade de båda senare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-01881

Statistik för sidan