Avail Intelligence Retargeting

Diarienummer
Koordinator AVAIL INTELLIGENCE SOFTWARE I MALMÖ AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - mars 2011
Status Avslutat