Autonoma drift- och underhållsfordon för cykelstråk

Diarienummer 2015-06926
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
Ansökningsomgång Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid - FFI

Syfte och mål

Mål för projektet var konceptutveckling av autonoma fordon för drift och underhåll av cykelstråk genom samverkan mellan små och stora företag, akademi och institut för att i förlängningen leda till minskade cyklistskador. Förstudiens mål var att nå en kunskapsgrad som möjliggör en större studie med utveckling av prototyper för tester på AstaZero och i förlängningen i fält. Projektet har uppnått målen i och med att delområden för ett större projekt har identifierats samt samhällsbehov både beträffande skadeinformation samt beträffande kostnader och lagstiftning har beaktats.

Resultat och förväntade effekter

Med autonoma fordon för drift- och underhåll kan rengöring och ispreventiv behandling av vägytor ske oftare än med dagens metoder, vilket förhindrar uppbyggnad av is- och snöskikt. Introduktion av ett sådant fordon leder även till förbättrad arbetsmiljö för arbetstagarna och frigör resurser från vården då skador minskar. Den förbättrade kvalitén på cykelstråk och i förlängningen även på fotgängarytor förväntas inducera en ökning av dessa trafikslag året om. Projektet står på solid kunskapsgrund för en större studie och uppbyggnaden av projektkonstellationen till denna pågår.

Upplägg och genomförande

Förstudien identifierade typiska scenarion en autonom halkbekämpningsmaskin ska hantera rörande infrastruktur, trafiksituationer och arbetsmoment. Tre funktionsmoduler identifierades nödvändiga för underhållsfordonets navigering: Kommunikation, objektdetektering och positionering. Modulerna inkluderar WiFi, radar, kamera, LiDAR, GPS, gyrometer och accelerometer. LiDAR kan till skillnad från radar hantera snöbelagd väg genom information om ljusreflektans. Uppkoppling möjliggör kommunikation mellan fordon och kontrollcentral för utbyte av information.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.