Automatisk generering, access och sökning på bildmetadata i mobila enheter

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Matematikcentrum
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02516

Statistik för sidan