Automatisk generering, access och sökning på bildmetadata i mobila enheter

Diarienummer 2007-02516
Koordinator Lunds universitet - Matematikcentrum
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - december 2010
Status Avslutat