Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatisering av rekonditioneringsprocess för bandsågar

Diarienummer
Koordinator SÅGCENTER I SMÅLANDSSTENAR AKTIEBOLAG - Sågcenter i Smålandsstenar AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - februari 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

SågCenter tillverkar och rekonditionerar skärande verktyg för sågverk och hyvleriindustri. Företagets tillverknings- och bearbetningsprocesser innehåller många moment som är såväl tidskrävande som fysiskt belastande. Det genomförda projektet fokuserade på en rekonditioneringsprocess för bandsågblad. De verktyg och metoder som utvecklats inom projektet har lagt grundför en ökad automatiseringsgrad vilket medför betydande förbättringar av såväl processens effektivitet som operatörernas arbetsmiljö.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har gett resultat inom de förväntade områdena. De nya verktygen och metoderna minskar de arbetsmiljöproblem som varit förknippade med de traditionella metoderna för rekonditionering. Operatörer får nu en betydligt bättre helhetsbild av varje specifikt sågblads kondition. Rekonditioneringsarbetet kan framgångsrikt och i större utsträckning än tidigare fokuseras till de områden där det verkligen behövs. Således har projektet lett till ökad effektivitet för processen som helhet. Utvecklingen möjliggör jämnare produktkvalitet och förbättrad spårbarhet.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts av SågCenter i samarbete med Chalmers Industriteknik och Chalmers tekniska högskola. Genomförandet har inneburit mycket experimentellt arbete och processanalys, vilket lagt grunden för utveckling av hårdvara och mjukvara för ökad automationsgrad. Vi kan konstatera att problemställningens komplexitet var mer omfattande än väntat. Det har medfört att några delmoment inte kunnat slutföras inom ramen för projektet. Dock är effekterna av de resultat som erhållits tillräckligt goda för att väl motivera fortsatt arbete i enlighet med den ursprungliga projektplanen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02129

Statistik för sidan