Automatisering av högvolymstillverkning av lätta och ultratunna kompositer (HASTe)

Diarienummer 2018-00035
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, LINKÖPING
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juli 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer

Syfte och mål

Syftet med projektet är att visa potentiella kunder de möjligheter som finns med att använda TeXtreme i sina produkter och därigenom göra produkterna både lättare och mer uthålliga, med högre prestanda. Det avses även att visa att en automatiserad högvolymstillverkning av dessa produkter kan möta de utmanade kraven på volymer, cykeltider och kostnadsmål som finns idag. Målet är att presentera ett eller flera koncept för automatiserade produktionssystem med kostnads- och cykeltidsuppskattningar gällande högvolymstillverkning av produkter tillverkade med TeXtreme-material.

Förväntade effekter och resultat

För att TeXtreme-materialet ska kunna implementeras och för att kunderna ska vilja använda sig av det i sina produkter måste en högvolyms och högkvalitativ produktionsprocess först utvecklas och demonstreras. Det förväntas med detta projekt att kunna visa kunder de fördelar som finns med TeXtreme-materialet och en automatiserad högvolymstillverkning. Genom att kombinera Swerea SICOMPs automations- och processkompetens tillsammans med Oxeons material- och produktkunskap, skapas en stark grund där dessa aspekter används för att skapa en holistisk och framgångsrik lösning.

Planerat upplägg och genomförande

AP1: Företagsbesök och Workshop (feb): -Identifiering av de viktigaste processtegen och tekniska lösningar. AP2: Konceptgenerering (feb-april): -Generering av koncept för automatiserade produktionssystem. AP3: Test och utvärdering (april-juni): -Utvärdering och analysering av koncepten samt genomföring av kostnads- och cykeltidsuppskattningar. AP4: Slutrapportering (juli-aug): -Avslutning och sammanfattning av projektet i en rapport.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.