Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatisering av högvolymstillverkning av lätta och ultratunna kompositer (HASTe)

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juli 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer - enskilda projekt

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har uppnåtts genom att ett automatiserat produktionssystem designat för högvolymstillverkning har tagits fram tillsammans med uppskattningar av cykeltider och kostnader för detta system. Kostnaderna och cykeltiderna för produktionssystemet har tillsammans med tänkta produktionsvolymer jämförts med varandra och skapat ett underlag för hur ett sådant system skulle kunna prestera. Dessutom har faktiska formningstester och tillverkning av verktyg utförts för att validera de formningsprocesser som krävs för att tillverka den tänkta produkten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visar att TeXtreme-materialet går att användas för högvolymstillverkning av den tänka produkten. Resultaten kommer att fungera som ett underlag för Oxeon att visa potentiella kunder att en högvolymstillverkning av denna produkt är möjlig och kostnadseffektiv och att de därmed kan slå sig in på en ny marknad samtidigt som de stärker svensk kompositindustri. Projektet har därför hjälpt till att visa att genom högvolymsautomatisering av komposittillverkning så kan ett land vara ett lågkostnadsland - utan att ha låga löner.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har följt den tidsplan och de aktiviteter som sattes. Projektet tog avstamp i en workshop där produktionsprocessen identifierades och kartlades. Ett flertal koncept för produktionsprocessen med fokus på formningsoperationen har tagits fram och itererats genom återkommande möten med projektgruppen. Formningstesterna har varit en central del i projektet då de visat att produkten faktiskt går att tillverka och med lyckat resultat. Hela produktionsprocessen och -systemet har tillsammans med formningstesterna sammanställts i en konfidentiell rapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 januari 2018

Diarienummer 2018-00035

Statistik för sidan