Automatiserat system för minskning av matsvinn hos livsmedelshandlarna

Diarienummer 2013-04527
Koordinator WHYWASTE AB
Bidrag från Vinnova 1 330 372 kronor
Projektets löptid december 2013 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsakliga syften var att verifiera konceptets hållbarhet, definiera dess marknad samt utveckla en organisation för att möjliggöra en snabb expansion. I samband med pilotkunder har en reviderad variant av det ursprungliga systemet testats, med överväldigande positiva resultat. Utöver redan befintliga kunder har omfattande kontakter med flertalet intressanta kunder skapat, affärskonceptet förfinats och organisationen förberetts för att skala upp. Därför, trots en viss ändring av det tekniska konceptet, får målen ses som uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Initiala resultat av marknadsundersökningar och tester visade att den initiala lösningen fungerade mindre kostnadseffektivt än väntat. Konceptet, teknisk lösning och värdeerbjudande utvecklades och förändrades givet de marknadsförutsättningar som finns. Resultatet av konceptutvecklingen har vart överväldigande positiv, då pilotkunder och kunder är nöjda med systemets funktionalitet och nytta. Uppenbara kostnadsbesparingar hos livsmedelshandlare har identifierats och systemet är därmed nu i kommersiellt bruk.

Externa länkar

www.whywaste.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.