Automatiserade transportsystem: FoI-Agenda

Diarienummer 2013-05236
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har uppnått det syfte och de mål som beskrevs i ansökan av detta projekt. Se Agenda och vidare i vår SIP ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Vi har överträffat de effekter vi förväntade oss och kan härmed bekräfta att resultatet från detta projekt är uppfyllt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom en bred mängd bi-laterala samtal, samt två organiserade workshops. Ett mycket stort intresse och engagemang har vi känt under processen, vilket borgar för en positiv fortsättning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.