Automatiserad spannmålsanalys

Diarienummer 2013-04030
Koordinator CGRAIN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla vår produkt och börjat agera på marknaden. Vi har idag en tydlig strategi för hur vi når våra kunder och vi har etablerat ett kundnätverk. Vi börjat arbeta aktivt med försäljning och genomför nu pilotprojekt. Vi har en produkt som efter genomförda pilotprojekt är färdig för försäljning.

Resultat och förväntade effekter

Vi har en marknadsundersökning och vi har beslutat i vilket marknadssegment vi ska starta vår försäljning. Vi har en affärsplan och en affärsmodell och en produkt som efter genomförda pilotprojekt är färdig för försäljning.Vi har en tydlig strategi för hur vi når våra kunder och vi har etablerat ett kundnätverk. Vi börjat arbeta aktivt med försäljning och genomför nu pilotprojekt .

Upplägg och genomförande

Företaget har använt egna resurser och konsulter för den tekniska utvecklingen av produkten. Under projektperioden har en Svensk patentansökan lämnats in. Marknadsundersökningen har utförts av Akretus AB. Marknadsundersökningen har använts av konsulter som utarbetat affärsplan och affärsmodell. Affärsrådgivare från STING har gett vägledning i utvecklingen av de affärsmässiga delarna i projektet.

Externa länkar

www.cgrain.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.