Automatiserad Nyhetsvärdering

Diarienummer 2017-03624
Koordinator Sveriges Television Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång FashionTech och MediaTech - från analog till digital

Syfte och mål

I det här projektet utvecklar vi en prototyp på en automatiserad tjänst för nyhetsvärdering som kan göra en första värdering av kommuners och myndigheters digitala diarier, utvecklad i nära samarbete med ett antal svenska nyhetsredaktioner.

Förväntade effekter och resultat

Prototyp av applikation

Planerat upplägg och genomförande

Projektet sker i tre steg: - Utvärdering av de redaktionella behoven kring en grovgallring av nyhetsmaterial, - Utveckling av en automatiserad tjänst för nyhetsvärdering vid nyhetsredaktionerna, - Test och utvärdering av den utvecklade prototypen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.