Automatic Drive Thru Refuelling System

Diarienummer
Koordinator FUELMATICS SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2010 - februari 2011
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02757

Statistik för sidan