Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automated Vacuum Connector

Diarienummer
Koordinator CAVOTEC CONNECTORS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 088 281 kronor
Projektets löptid april 2015 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Cavotecs mål är att utveckla en teknik för automatisk laddning för fartyg. Det övergripande målet för projektet är att ta fram en lösning som kan integreras i Cavotecs MoorMaster system för kombinerad förtöjning och laddning. Cavotec har visat genom detta grundläggande projekt för utveckling, design test och verifiering att det är möjligt att överföra stora strömstyrkor i en för ändamålet utvecklad vacuum-kontakt på ett säkert och tillfredställande sätt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom resultatet av detta projekt är nu Cavotec i en position att inleda nästa steg i att integrerar technologin för vacuum kontakten i det befintliga Cavotec Moormaster systemet. Under genomförandet av detta projekt har marknaden för elektriskt laddade färjor och fartyg utvecklas mycket snabbt i de Skandinaviska länderna, så som ett resultat av detta projekt har Cavotecs marknadsposition stärkts ytterligare.

Upplägg och genomförande

Projektet startade väl med en tidig leverans av det första arbetspaketet gällande konceptet för strömöverföringsteknologin. Under designfasen utvecklades olika tekniska lösningar för att optimera prestandan och minimera några av de tekniska riskerna som identifierades i projektbeskrivningen. I test- of verifieringsfasen definierades en testplan med testkriterier, men avsaknaden på elteknisk standard och tillgänglig kapacitet hos testföretagen försenade projektet ca 5 månader.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2017

Diarienummer 2016-01236

Statistik för sidan