Automated System for Objectives Driven Merchandising

Diarienummer 2015-01918
Koordinator APPTUS TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 2 407 500 kronor
Projektets löptid juli 2015 - augusti 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet var att förenkla måloptimering på en e-handelsplats. Exempelvis skall det vara enkelt att ställa om siten mot att optimera mot försäljning under rean, men mot omsättning eller vinst vid normal aktivitet. Vårt mål var att erbjuda en möjlighet till att optimera en site mot olika affärsmål genom global konfiguration. Detta mål har vi uppnått genom att implementera en business applikation där man kan välja bland tre mål: konvertering, omsättning och vinst. De funktioner som påverkas av denna optimering var sök, produktlistningar och rekommendationer.

Resultat och förväntade effekter

Vi har kommit i mål med global optimering för sök och produktlistningar. För rekommendationer utvecklade vi två varianter av den utlovade hybridalgoritmen. En banditalgoritm och en kombinatorisk optimeringsalgoritm. Den sistnämnda fungerar bra då man optimerar mot andra mål än konvertering. Vi har också gjort det möjligt för merchandisers att öka exponering av en produktmängd över hela siten. Med detta verktyg kan en affär uppnå flera olika typer av mål. Tex slutförsäljning av utgående produkter, alternativt öka exponeringen av nya produkter för att kick-starta försäljningen.

Upplägg och genomförande

Teoretiskt arbete följde projektplan enligt projketförslag. Praktisk implementation följde utvecklingsplan med agil utveckling. Vi genomförde en POC, som innefattade demo av basal funktionalitet och vision. POC validerades iterativt av existerande kunder. Därefter utvecklade vi business APP för KPI-optimering, inklusive AB-test verktyg för kunder. Därefter utvecklade vi avancerad produktexponeringsstyrning. Kannibalisering, attribuering och optimering inom dynamiska system var teoretiska problem som försvårade projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.