AutoMatch - Förvandlar det manuella arbetet till ett automatiserat flöde

Diarienummer
Koordinator UppdragsHuset Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 801 160 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet AutoMatch syftade till att bygga ett verktyg som automatiskt tar fram beslutsunderlag för nya idéer i en innovationsprocess och som inför ett teknikskifte från personberoende till automatiserat systemstöd. Verktyget har mottagits väl av marknaden där det visat sig att AutoMatch bidrar till att på ett tidigt stadium snabbt kunna filtera bort kända koncept. Sammantaget bekräftar resultaten att AutoMatch är ett konkurrenskraftigt verktyg som bidrar till bättre kvalitetssäkring, snabbare beslut och lägre kostnad.

Resultat och förväntade effekter

Genom ett lyckat projekt kan Uppdragshuset inta en strategisk marknadsposition genom att införa ett nytt arbetssätt i innovationsprocessen. AutoMatch är en unik produkt som skapar en ny marknadoch är samtidigt en dörröppnare för Uppdragshusets befintliga tjänster. Det bidrar till utvecklingen att etablera företaget som både tjänste- och produktleverantör vilket stärker företagets fortsatta expansion och profilering som innovativt företag. Uppdragshuset märker redan av en breddad exponering i form av ökad orderingång och stort intresse för AutoMatch.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt en utstakad plan uppdelad på två delar. Först genomfördes omvärldsstudier och marknadsanalyser vilka syftade till upprättande av en kravspecifikation för slutanvändare (user driven development). Den andra delen fokuserade på utvecklingsarbete samt validering mot utvalda testkunder. Den största forskningsinsatsen fokuserade kring ansatser för att höja prestandan och få AutoMatch att uppfylla de krav som marknaden ställer för att verktyget ska bidra till högre effektivitet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03182

Statistik för sidan