Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AUTOFLOW- AUTOmated terminal logistics and FLOWs

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - april 2019
Status Avslutat
Slutrapport 2018-02716.pdf (pdf, 982 kB)

Syfte och mål

Projektet syfte har varit att utröna huruvida principer kring System-av-System praktiskt kan tillämpas vid en industriell försörjningskedja med fokus på transport från produktion till hamnterminal. Projektet har, med utgångspunkt i semantik och länkad data skapat en föreslagen arkitektur som möjliggör en organisatoriskt oberoende sammanlänkning av befintliga IT-miljö med olika standarder och format på data.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet detaljerar dels de utmaningar som finns idag i en försörjningskedja genom att en kartläggning har genomförts på ett faktiskt flöde. Utifrån de utmaningar och behov som kartlagts har fokus legat på att ta fram ett förslag till arkitektur, utifrån ett System-av-System perspektiv, samt några preliminära systemövergripande digitala applikationer. Detta har åstadkommits genom att basera förslag till arkitektur på semantik och länkad data, samt mindre bra fungerande element i dagens flöde.

Upplägg och genomförande

Uppdraget har genomförts med tre arbetspaket: 1. Kartläggning av industriellt flöde med fokus på kvalitet i delprocesser (manuella som IT-baserade) 2. Förslag till framtida systemarkitektur baserat på semantik och länkad data, samt systemövergripande applikationer som syftar till att effektivisera flödet 3. Kvalitativ effektanalys med värdering av vad föreslagen framtida arkitekturen, med därtill kopplade applikationer kan medverka till att förbättra avseende samhälleliga nyttor, nyttor för logistikflödet och utifrån ett organisatoriskt perspektiv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 oktober 2018

Diarienummer 2018-02716

Statistik för sidan