Authone

Diarienummer
Koordinator Sony Ericsson Mobile Communications AB
Bidrag från Vinnova 1 056 000 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-02843

Statistik för sidan