Authone

Diarienummer 2006-02843
Koordinator Sony Ericsson Mobile Communications AB
Bidrag från Vinnova 1 056 000 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - december 2009
Status Avslutat