Attraktiv kollektivtrafik i små städer

Diarienummer 2005-02371
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 537 000 kronor
Projektets löptid december 2005 - december 2014
Status Avslutat