Attraktiv kollektivtrafik i små städer

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 537 000 kronor
Projektets löptid december 2005 - december 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02371

Statistik för sidan