Attraktiv kollektivtrafik i små städer

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 537 000 kronor
Projektets löptid december 2005 - december 2014
Status Avslutat