Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Attraktiv kollektivtrafik i små städer - Förutsättningar och möjligheter för ett ökat resande

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 3 282 800 kronor
Projektets löptid juli 2000 - december 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2001-03289

Statistik för sidan